Vështrim në trashëgiminë shqiptare, përmes gjurmimeve dhe përkthimeve studentore