Departamenti i Romanistikës dhe departamenti i Gjermanistikës në kuadër të vitit evropian të trashëgimisë kulturore, organizuan rrugëtimin e katërt me titull “ Udhëtim nëpër trashëgimi”- vende që shkon, gatime që shijon