Departamenti i Romanistikës organizoi leksionin e hapur me temë “Kujtohu ti per mue“ Viktimat e dhunës ndaj grave tek Dante.