Fokus Grupi on-line me teme: “Turizmi në 10-të vjeçarin e fundit në qarqet Shkodër – Lezhë, ndikimi i pandemisë në këtë sektor. Sfida dhe perspektivat”