Trajnime në kuadër të programit Debating Economics nga Junior Achievement of Albania