Trajnim i grupit të punës së projektit IDEA/ Inclusive tertiary EDucation in the West BAlkanS/ në Universitetin Donja Gorica, Podgoricë.