Departamenti i Gjuhës angleze organizoi Konferencën e Tretë Ndërkombëtare me titull “The power of Language”.