Takimi me temë: “Identifikimi i aktorëve dhe grupeve të interesit, dhe qasjet e tyre në funksion të përcaktimit të fokusit të qendrës SMART”