U zhvillua në mjedisiet e Auditorit 3 të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” takimi informues organizuar nga AADF (Albanian - American Development Foundation) dhe mbështetur nga projekti Clean Score pranë këtij Universiteti.