Në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve, u realizua takimi informues me grupet e punës dhe studentë në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”