Takimi i Shkollës Verore Ndërkombëtare, projekti REACH