Takimi i Komitetit Shkencor të Konferencës së Rektorëve të Rajonit të Alpeve të Adriatikut (AARC)