Takimi i Komitetit Shkencor dhe Asambleja e Përgjithshme e Konferencës së Rektorëve të Alpeve të Adriatikut