Takim me praktikantët pranë Klinikës së Ligjit USH, duke percaktuar problematikat që mund të adresohen si çeshtje strategjike.