Sot në datën 25.08.2020, u organizua ceremonia për prezantimin e rektorit Prof. dr. Suzana Golemi dhe emërimin e dekanëve dhe përgjegjësve të njësive bazë të zgjedhur në fakultete.