Seminar i hapur - "Sinjalistika dhe Menaxhimi i lëvizjes së vizitorëve në institucionet kulturore nën kushtet e pandemise COVID-19"