Fakulteti Ekonomik zhvilloi edicionin e nëntë të workshop-it me temë “Sfidat e Zhvillimit Rajonal”