Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurkuqi”, zhvilloi leksionin e hapur me temë: “Sfidat e vetëpunësimit, fleksibiliteti i edukimit - mobiliteti i punës”.