Seminari me temë : “Rëndësia e praktikave profesionale në sektorin e gjuhëve të huaja të aplikuara”