Seancë vullnetare dhurimi gjaku pranë Departamentit të Infermierisë të Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"