Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u improvizua zhvillimi i një seance gjyqësore nga studentët e vitit III Bachelor të Fakultetit të Drejtësisë.