Realizimin i moduleve VCL në kuadrin e projektit VALEU-X