Qendra ACIT në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik zhvilluan leksionin e hapur me temë mbi zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.