Në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit, Laboratori i Trajnimeve të Edukimit të Vazhduar, realizoi modulin e parë dyditor me temë “Psikologjia e zhvillimit të fëmijës”.