Në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u zhvillua nga Projekti HELIX aktiviteti me temë Joint mentorship Webinar in Sustainable Hospitality for Entrepreneurs.