Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Thirrja nr. VIII