Prezantohen rezultatet e një sondazhi me studentët e programit të studimit Gazetari-Komunikim