Pjesëmarrje e pedagogëve të USH-së në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të organizuar në Universitetin e Haute-Alsace në Mulhouse, Francë.