Përfundon në Potevedra Spanjë trainimi gjatë punës i grupit të projektit REACH