Përformancë nga Orkestra Simfonike e Shkodrës në Teatrin “Migjeni”