Sesion informues me praktikantët pranë Klinikës së Ligjit Shkodër mbi ligjin "Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti"