Klinika e Ligjit në USH organizoi në bashkëpunim me Këndin e BE-së/ Bashkia Shkodër, një ditë të hapur në komunitet.