Në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua workshopi në kuadër të projektit REACH.