Në periudhen 8-10 Prill 2022 u zhvilluan Ditët e hapura në Univeristetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi", një iniciativë kjo e ndërmarrë për këshillimin për karrierën për të gjithë maturantët në qarkun e Shkodrës.