Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi u zhvillua një takim i përfaqësuesve te kompanisë Deloitte me studentë të këtij fakultetit.