Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u zhvillua promovimi i tekstit për Fakultetet e Ekonomisë, "Statistika Përshkruese".