Në auditorin A3 të Rektoratit të USH-së u zhvillua një takim, ku lider i projektiti ishte Univeristeti i Gjilanit, Kosovë