Në ambientet e Universitetit te Shkodrës, u zhvillua sesioni i dhurimit te gjakut nga Kryqi i Kuq Shqiptar, Dega Shkodër.