Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi ” u mbajt një Leksion i hapur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda.