Fokus Grupi on-line me teme: “Ndikimi i Covid-19 në Turizëm/Biznese turistike”.