Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Qendrës së Studimeve dhe publikimeve për Arbëreshët dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.