Marrëveshje bashkëpunimi akademik mes Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike.