Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Qendrës Burimore të Mjedisit në Shqipëri dhe Universitetit të Shkodrës ‘Luigj Gurakuqi’