Në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, departamenti i Infermierisë së Përgjithshme, organizoi leksionin e hapur me temë "Ndihma e parë".