Leksioni i hapur me titull “Këndvështrimi fizio-biokimik i proçesit të agregimit, nga statistikat në kompjuterizim"