Në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi u zhvillua leksion i hapur me Prof Dr Arben Malaj