Departamenti i Romanistikës në bashkëpunim me Aleancën Franceze Shkodër,me rastin e festave të fundvitit,më datë 15 dhjetor 2021,organizoi aktivitetin me teme: “Kuzhinë italiane apo kuzhinë franceze? Rivalitet, miqësi, përsosmëri”.