Departamenti i Mësuesisë në bashkëpunim me Shoqatën “Psikologët Shqiptarë” organizuan Konferencën e Tetë Kombëtare Shkencore, me temë: “Fëmijët, mirëqenia dhe roli i sistemit arsimor”.