Konferencën Kombëtare vjetore, me temë: “Bashkëpunimi Universitet - Biznes