Konferenca shkencore: Pasqyrat e një qyteti (Shkodra në veprën e Koliqit)